Dům dětí a mládeže Chomutov
Jiráskova 4140, Chomutov 430 03, tel./fax: 474 628 535, 474 624 034

Přehled soutěží vyhlašovaných MŠMT a organizovaných

Přehled soutěží vyhlašovaných MŠMT a organizovaných

Domem dětí a mládeže Chomutov na školní rok 2004-05

 

Olympiáda v německém jazyce        kategorie I.,II.       školní kola:           prosinec 2004

                                                                                              přihlášky do:        7. 1. 2005

                                                                                              okresní kolo - výsledky ze 21. 1. 2005

                                                               kategorie III.         školní kola:           prosinec 2004

                                                                                              přihlášky do:        3. 1. 2005

                                                                                              okresní kolo - výsledky ze 14. 1. 2005

 

Olympiáda v anglickém jazyce        kategorie I.,II.       školní kola:           leden 2005

                                                                                              přihlášky do:        21. 1. 2005

                                                                                              okresní kolo:       4. 2. 2005

                                                               kategorie III.         školní kola:           leden 2005

                                                                                              přihlášky do:        28. 1. 2005

                                                                                              okresní kolo:       11. 2. 2005

 

Dějepisná olympiáda                          kategorie ZŠ         školní kola do:      15.12.2004

                                                                                              přihlášky do:        7. 1. 2005

                                                                                              okresní kolo:       18. 2. 2005

 

Olympiáda v českém jazyce             kategorie I.            školní kola: od 6.12.2004 do 7.l.2005

                                                                                              přihlášky do:        10. 1. 2005

                                                                                              okresní kolo:       9. 3. 2005

                                                               kategorie II.          školní kola: od 6.12.2004 do 7.1.2005

                                                                                              přihlášky do:        10. 1. 2005

                                                                                              okresní kolo:       7. 3. 2005

 

Soutěž recitátorů – Den poezie       kategorie ZŠ         školní kola:           únor 2005

                                                                                              přihlášky do:        7. 3. 2005

                                                                                              okresní kolo:       19. 3. 2005

 

Středoškolská odborná činnost      17 oborů                školní kola:           březen 2005

                                                                                              práce odevzdat do: 30. 3. 2005

                                                                                              okresní kolo:       8. 4. 2005

 

Další soutěže:

Chomutovský skřivánek                   kategorie ZŠ         školní kola:           duben 2005

                                                                                              přihlášky do:        6. 5. 2005

                                                                                              okresní kolo:       21. 5. 2005

 

K výše uvedeným soutěžím obdržíte informace a přihlášku, kterou je nutné zaslat v daném termínu k rukám Zdeňky Padyšákové  do Domu dětí a mládeže, Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov.


Matematická olympiáda kategorie Z9 okresní kolo 26.1.2005
kategorie Z6,7,8 okresní kolo 6.4.2005
Fyzikální olympiáda kategorie E,F školní kola do 18.3.2005
okresní kolo 30.3.2005
Archimediáda kategorie G školní kola do 6.5.2005
okresní kolo 25.5.2005
Chemická olympiáda kategorie D školní kola do 4.2.2005
okresní kolo 7.3.2005
Biologická olympiáda kategorie C školní kola do 6.3.2005
okresní kolo 12.4.2005
školní kola do 15.4.2005
okresní kolo 18.5.2005
Zeměpisná olympiáda kategorie A,B,C,D školní kola do února 2005
okresní kolo 21.3.2005
Matematický klokan 5 ktg.dle ročníku školní kolo 18.3.2005
Pythagoriáda ktg.6.a 7.ročníků školní kola leden-únor 2005
okresní kolo 11.5.2005

K výše uvedeným soutěžím obdržíte informace a přihlášku, kterou je nutné zaslat v daném termínu k rukám Aleny Petrikové, Dům dětí a mládeže , Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov

.