ZÁSADY PLATEB ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM CHOMUTOV

 

Poplatek za zájmový kroužek je odevzdáván společně se závaznou přihláškou

 a) hospodářce DDM (paní Klejnerová , budova „A“).

 

Na žádost zákonného zástupce je možné členům zájmových útvarů poskytnout slevu :

 

1) pokud zájemce navštěvuje dva zájmové útvary v celkové částce 10%

2) pokud jakýkoli kroužek navštěvují sourozenci ve výši 10%

3) pokud zájemce navštěvuje tři a více kroužkù v celkové výši 25%

4) pokud sourozenci dohromady navštěvují tři a více kroužkù ve výši 25%

 

pozor : ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLEVY JE MOŽNÉ UPLATNIT POUZE PŘI HROMADNÉ PLATBĚ VŠECH  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, NA POZDĚJŠÍ  ŽÁDOSTI SE NEMŮŽE BRÁT ZŘETEL.

 

5) pokud zájemce projeví zájem pracovat v kroužku po 31.lednu ve výši 50 %

6) pokud zájemce projeví zájem pracovat v kroužku "zkušebnì" poslední mìsíc činnosti DDM, je mu toto umožněno bez úplaty.

7) Pokud v průběhu školního roku zájemce projeví snahu pracovat v kroužku nepravidelně, je mu toto umožněno za jednotnou cenu 10 korun.

 

 

 

 

Pokladní hodiny pro platby kroužků:

 

 

Po     8:00 - 12:00                13:00 - 17:30

Út     8:00 - 12:00                13:00 - 14:30

St      8:00 - 12:00                13:00 - 14:00

Čt     8:00 - 12:00                13:00 - 15:30

                                                                   8:00 - 12:00                

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CHOMUTOV

Jiráskova 4140, Chomutov 430 03, tel/fax:474 628 535,474 62 4034, www.ddmcv.cz

 

NABÍDKA KROUŽKŮ NA ŠK. ROK 2004/2005

 

Hudební kroužky

 

Flétna                                      pondělí13,00 - 16,00     1. - 9. tř.                                  700,-     E. Benešová

Flétna                                      úterý    13,00 - 16,00     1. - 9. tř.                                  700,-     E. Benešová

Flétna                                      čtvrtek  13,00 - 16,00     1. - 9. tř.                                  700,-     E. Benešová

Kytara (začátečníci) I.              středa  15,00 - 16,00     od 4. tř, mládež, dospělí          700,-     E. Benešová

Kytara (začátečníci) II.             středa  16,00 - 17,00     4. - 9. tř.                                  700,-     E. Benešová

Kytara (pokročilí)                     středa  17,00 - 18,00     od 5. tř.                                   700,-     E. Benešová

Kytara (mírně pokročilí)           čtvrtek  16,00 - 17,30     od 6. tř.                                   700,-     E. Benešová

Kytara (talenti)                         pátek                                                                          700,-     E. Benešová

Flétna, klavír                           pondělí16,00-18,00       od 5 let                                    700,-     Habětínová

Flétna, sbor  (mírně pokročilí) úterý    15,00-16,00       od 5 let                                    700,-     Habětínová

Flétna, klavír                           úterý    16,00-18,00       od 5 let                                    700,-     Habětínová

Klavír                                      středa  13,00-15,00       od 5 let                                    700,-     Habětínová

Flétna, sbor (začátečníci)         čtvrtek  15,00-16,00       od 5 let                                    700,-     Habětínová

Flétna                                      čtvrtek  16,00-18,00       od 5 let                                    700,-     Habětínová

Flétna, klavír                           pátek    13,00-15,00       od 5 let                                    700,-     Habětínová

Kytara  (talenti)                        pátek                           od 8. třídy                               700,-     Habětínová

Jazykové kroužky

Angličtina pokročilí                 pondělí            14,00 - 14,45     od 2. - 3. tř.                  500,-     J. Petriláková

Angličtina začátečníci             pondělí            15,00 - 15,45     od 2. - 3. tř.                  500,-     J. Petriláková

Angličtina mírně pokročilí       úterý    14,00 - 14,45     od 1. - 2. tř.                              500,-     J. Petriláková

 

Angličtina mírně pokročilí       úterý    15,00 - 15,45     od 3. - 5. tř.                              500,-     J. Petriláková

Angličtina  – začátečníci          středa  14,00 - 14,45     předškolní, 1.tř                        500,-     J. Petriláková

Angličtina – pokročilí              středa  15,00 - 15,45     od 3. – 5. tř.                            500,-     J. Petriláková

Angličtina – mírně pokročilí    čtvrtek  14,00 - 14,45     od 1. – 2. tř.                             500,-     J. Petriláková

Přírodovědné kroužky

 

Akvaristicko-teraristický          pondělí            15,30 - 17,00     od 1. tř.                       500,-     A. Petriková                                                                                                               pátek               liché týdny

Chovatelský                            pondělí            14,30 - 15,30     od 1. - 6. tř.                  500,-     A. Petriková

Rybářský - začátečníci             čtvrtek             16,00 - 17,00     od 2. - 9. tř.                  500,-     A. Petriková

Rybářský - pokročilí                čtvrtek             16,00 - 17,00     od 2. - 9. tř.                  500,-     A. Petriková

 

Sportovně - pohybové kroužky

Aerobic - začátečníci               středa              17.00 – 18.00                od 6. tř.            500,-               

Aerobic - začátečníci               pátek               16.00 – 17.00                od 3. - 5.tř        500,-                           

Bojové umění - Aikido             3x týdně                                  od 15 let                     700,- DDM M. Märc

                                                                                                                      + 500,- asociace

Bojové umění - Bujinkan Czech Dojo pátek    16,00 - 17,30     od 7 - 14 let                 500,- DDM V. Machová                                                                                    + 20 Kč za trénink,

po roce 200,- Kč asociaci

 

Bojové umění - Bujinkan Czech Dojo pondělí            19,00 - 21,00     od 14 let         500,- DDM V. Machová

středa18,00 - 20,00                                          + 20 Kč za trénink,

                                                           pátek    18,00 - 20,00                                        po roce 200,- Kč asociaci

Country tance DOMOVINA                   čtvrtek  16,00 - 18,00     od 4. tř.                       500,-     V. Machová

Country tance DOMOVINA       čtvrtek  18,00 - 20,00     od 15 let výše                          500,-     V. Machová

Cvičení pro seniory                 čtvrtek  9,30 - 10,30      senioři                                    500,-     Z. Padyšáková

Dívčí basket                            pondělí            16,00 - 17,30     od 6. - 9. tř, jen dívky   500,-     Z. Padyšáková

Florbal - mladší žáci I.                        čtvrtek  15,00 - 16,00     roč. 90 - 92, jen chlapci 500,-   M. Märc                                                                                              tělocvična 12.ZŠ

Florbal - mladší žáci II.            čtvrtek  16,00 - 17,00     roč. 90 - 92, jen chlapci           500,-     M. Märc                                                                                              tělocvična 12.ZŠ

Florbal – přípravka I.               úterý    15,00 - 16,00                                                    500,-     M. Märc

Florbal – přípravka II.              čtvrtek 16,00 - 17,00     roč. 96 - 98, jen chlapci           500,-     M. Märc

Florbal - starší žáci                  středa  16,00 - 17,30     roč. 89 - 91, jen chlapci           500,-     M. Märc                                                                                  Městská sportovní hala

Kanoistika                               pondělí LS 16,00 - 17,30          od 10 let                      500,- DDM + V. Machová                                                                                                        1000,-  

                                               čtvrtek  ZS od 18,00                                         Sportklub VS CV

Léčebný tělocvik                     středa  16,00 - 16,30     od 1.tř do 100 let                    500,-     Z. Padyšáková

Mezinárodní házená                pondělí            18,30 - 20,00     od 8. tř. - SŠ, jen chlapci         500,- DDM        V. Machová

                                               středa                                                             + 1050,- HK CV

                                               pátek

Pět tibeťanů (začátečníci)        úterý    16,00 - 17,00     mládež, dospělí i senioři         500,-     Z. Padyšáková

Pět tibeťanů (pokročilí)           středa  16,30 - 17,30     mládež, dospělí i senioři         500,-     Z. Padyšáková

Pryč s břichem                        pondělí            18,00 - 19,00     mládež a dospělí         500,-     Z. Padyšáková

Sálová kopaná                        čtvrtek  14,00 - 15,00     od 4.třídy                                500,-     A. Klejner

Sporťáček                               čtvrtek  15,00 - 16,00     od 5 do 6 let                            500,-     Z. Padyšáková

Košíková (chlapci)                   pondělí14,00 – 15,30    od 4. třídy                               500,-     K. Dvořáková

Sportovní hry                          pondělí            15,00 - 16,00     od 1. - 5. tř.                  500,-     Z. Padyšáková

Sportovní hry                          středa  14,00 - 15,00     od 1. do 5. tř.                          500,-     V. Machová

Sportovní šerm (začátečníci)   pátek    14,00 - 16,00     od 6. tř.                                    500,-     A. Klejner

Sportovní šerm (pokročilí)      úterý    16,00 - 17,30                                                    500,-     A. Klejner

Stolní tenis                             středa  15,30 - 17,30     od 1. tř                                     500,-     V. Machová

Šachový klub                          úterý    14,30 - 16,30     děti, mládež i dospělí             500,-     V. Machová

Šipkový klub                           úterý    16,00 - 17,30     děti, mládež i dospělí             500,-     M. Märc

                                               čtvrtek

Šprtec - billiard hockeyi          čtvrtek  16,00 - 18,00     děti, mládež i dospělí             500,- V. Machová                                                                                                                  

Horolezectví                            úterý    16,30 – 17,30    od 10 let, dívky i chlapci         500,-

 

Cykloturistika                          pátek    15,00 – 16,00    od 10 let, dívky i chlapci         500,-     J. Petriláková

 

Technické kroužky

Automodeláři                          středa  15,00 - 17,00     od 2.tř                                      500,-     A. Klejner

RC automodeláři                     neděle  14,00 - 19,00     od 4. tř                                     500,-     A. Klejner

Malý technik I.                                    středa  14,00 - 15,30     od 2. tř.                       500,-     A. Klejner

Malý technik II.                        čtvrtek  15,00 - 16,30     od 4. tř.                                   500,-     A. Klejner

Papíroví modeláři                   pondělí            15,00 - 17,00     od 1. tř.                        500,-     A. Klejner

Plastikoví modeláři                 středa  14,00 - 16,30     od 4. tř.                                   700,-     A. Klejner, O.Merta

                                               čtvrtek

Železniční modeláři                úterý    14,00 - 15,30     od 4. tř.                                   500,-     A. Klejner                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Kroužky výpočetní techniky

 

Webdesign                             pondělí            14,00 - 16,00     od 4. tř.                       700,-     Ludvíková, Merta

Hry po síti                               pondělí16,00-18,00       od 4. tř.                                    700,-     Ludvíková, Merta

Začátečníci na PC                    úterý    14,00-15,00       od 2. tř.                                    500,-     Ludvíková, Merta

Programování                         středa  15,00-17,00       od 4. tř.                                    700,-     Ludvíková, Merta

Němčina, internet, PC             čtvrtek  14,00-15,00       od 2. tř.                                    700,-     Ludvíková, Merta

Angličtina, internet, PC           čtvrtek  15,00-16,00       od 2. tř.                                    700,-     Ludvíková, Merta

Začátečníci na PC                    pátek    14,00-15,00       od 2. tř.                                    500,-     Ludvíková, Merta

Hry po síti                               pátek    15,30-18,00       od 4. tř.                                    700,-     Ludvíková, Merta

 

Výtvarné a rukodělné kroužky

Aranžování květin (pokročilí)   úterý    15,00 - 17,00     od 5. tř. a mládež                     700,-     A. Petriková

Aranžování květin (začát.)        středa  14,00 - 16,00     od 5. tř. a mládež                     700,-     A. Petriková

Kondiční cvičení                     pondělí10,00 - 11,30                                                    500,-     K. Dvořáková

Keramika – mírně pokročilí     pondělí            15,30 - 17,00                                         700,-     K. Dvořáková

Keramika - začátečníci             pondělí            14,00 - 15,00                                        700,-     K. Dvořáková

Šikulka                                               úterý    14,00 - 15,00                                        500,-     K. Dvořáková

Keramika STANDARD              úterý    15,00 - 17,00     od 3. tř.                                   700,-     I. Břichnáčová

Keramika SUBJECTIVE           středa  17,00 - 20,00     mládež, dospělí           50,- za schůzku            K. Dvořáková

Keramika EXPERIMENT          středa  14,30 - 16,30     mládež, dospělí                       700,-     K. Dvořáková

Paličkování                             úterý    9,00 - 11,15      děti, mládež i dospělí             500,-     V. Vlčková

Paličkování                             úterý    15,30 - 17,45     děti, mládež i dospělí             500,-     V. Vlčková

Výtvarný                                  pondělí 14,30 - 16,00                                                   500,-     J. Petriláková

Paličkování                             čtvrtek  15,00 – 17,30    ženy i dívky                             500,-     J. Petriláková

Paličkování                             středa  15,45 - 18,00     děti, mládež i dospělí             500,-     V. Vlčková

Drátování                                čtvrtek  16,00 - 17,30                                                    500,-     K. Dvořáková

Keramika – (dopolední)           čtvrtek  9,30 - 11,00                                         40,- za schůzku            K. Dvořáková

Keramika – pokročilí               čtvrtek  14,00 - 15,00                                                    700,-     K. Dvořáková

Správný holky                                     úterý    15,30 - 17,00     od 6. do 9. tříd, jen dívky        500,-     K. Dvořáková

Pletení z Pedigu                      pondělí            16,15 – 18,15                                        700,-     J. Petriláková

Šití                                          čtvrtek  9,00 -                pro maminky s dětmi              500,-     I. Břichnáčová

Šití                                          úterý    18,00 -             dospělí                                    500,-     I. Břichnáčová

Šikovná vařečka                      pondělí            15,30 -                                                 700,-     I. Břichnáčová

Náramky přátelství                  středa  16,00 - 17,30                                                    500,-     J. Petriláková

 

Ostatní

Hrátky pro předškoláky           středa  15,00 – 16,00                předškoláci                 500,-     I. Břichnáčová

Klub hráčů sci-fi a fantasy her středa  16,00 - 18,00     děti, mládež i dospělí              300,-     A. Petriková                                                                                        nebo 10,- za schůzku

Hrátky pro děti                        středa  16,00 – 17,00                od 3 let                        500,-     I. Břichnáčová

 

.