POPLATKY ZA KROUŽKY
ŠKOLNÍ ROK 2004/2005
SPORTOVNÍ :
HÁZENÁ  500,- + 1050 HK CV
BASKETBAL DÍVKY 500,-
FLORBAL  500,-
AEROBIK DÍVKY     500,-
SPORTOVNÍ HRY   500,-
LÉČEBNÝ TĚLOCVIK 500,-
PĚT TIBEŤANŮ 500,-
KANOISTIKA 500,- + 1 000 VS CV
ŠPRTEC                                         500,-  
BOJOVÉ UMĚNÍ BUJINKAN     500,- + 20 KČ TRÉNINK + POPLATEK  ABU
SÁLOVÁ KOPANÁ 500,-
SPORTOVNÍ ŠERM 500,-
AIKIDO 700,- + 500 ASOCIACE
ŠACHOVÝ KLUB                         500,-
STOLNÍ TENIS 500,-
ŠIPKOVÝ KLUB                      500,-
PRYČ S BŘICHEM 500,-
CVIČENÍ PRO SENIORY 500,-
TECHNICKÉ :
MALÝ TECHNIK 500,-
RC MODELY 500,-
ŽELEZNIČNÍ MODELY 500,-
AUTOMODELÁŘI 500,-
PLASTIK MODELÁŘ 700,-
PAPÍROVÝ MODELÁŘ 500,-
JAZYKOVÉ :
ANGLIČTINA   500,-
PŘÍRODOVĚDNÉ :
RYBÁŘSKÝ 500,-
CHOVATELSKÝ 500,-
AKVARISTIKA 500,-
OSTATNÍ :
SPRÁVNÝ HOLKY 500,-
SVĚT FANTAZIE 500,-
ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN 700,-
KERAMIKA 700,-
KERAMIKA 40 Kč za schůzku
PALIČKOVÁNÍ 500,-
VÝTVARNÝ 500,-
PAPÍRÁČEK 500,-
ŠIKULA 500,-
ŠITÍ 500,-
VÝPOČETNÍ TECHNIKA 700,-
KYTARA 700,-
FLÉTNA 700,-
COUNTRY TANCE 500,-
HRÁČ KLUBŮ SCI-FI 300,- nebo 10 Kč na schůzku
ŠIKOVNÁ VAŘEČKA 700,-
DRÁTOVÁNÍ 500,-
KRIS KROS 10 Kč za schůzku
HRÁTKY PRO PŘEDŠKOLÁKY  500,- Kč
ZÁSADY PLATEB ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ DDM CHOMUTOV
Poplatek za zájmový kroužek je odevzdáván společně se závaznou přihláškou a) vedoucímu kroužku
       b) hospodářce DDM.
Na žádost zákonného zástupce je možné členům zájmových útvarů poskytnout slevu :
1) pokud zájemce navštěvuje dva zájmové útvary v celkové částce 10%
2) pokud jakýkoli kroužek navštěvují sourozenci ve výši 10%
3) pokud zájemce navštěvuje tři a více kroužkù v celkové výši 25%
4) pokud sourozenci dohromady navštěvují tři a více kroužkù ve výši 25%
pozor : ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SLEVY JE MOŽNÉ UPLATNIT POUZE PŘI HROMADNÉ PLATBĚ VŠECH  ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, NA POZDĚJŠÍ  ŽÁDOSTI SE NEMŮŽE BRÁT ZŘETEL.
5) pokud zájemce projeví zájem pracovat v kroužku po 31.lednu ve výši 50 %
6) pokud zájemce projeví zájem pracovat v kroužku "zkušebnì" poslední mìsíc činnosti DDM, je mu toto umožněno bez úplaty.
7) Pokud v průběhu školního roku zájemce projeví snahu pracovat v kroužku nepravidelně, je mu toto umožněno za jednotnou cenu 10 korun.
Vybraný poplatek za zájmovou činnost DDM je zpětně věnován do činnosti samotných útvarů tak, aby byly finančně preferovány útvary moderní a atraktivní, ty o které je zájem.
Dále snahou celoroèní práce DDM v zájmových útvarech je, aby rodiče do činnosti svých dětí pokud možno neinvestovali další peníze a DDM vše zajistil z vlastních zdrojů.
Dětem zaměstnanců a dobrovolných pracovníků jsou poskytovány slevy podle rozhodnutí ředitele.
.